Resi 01 November 2017

Nama No Resi Ekspedisi Lihat
SYAWARDI370400010206217JNE
SYRIFAH370400010205317JNE
H. IMUN/MUGNI3154241710000JNE
ALDISON370400010079617JNE
ISKANDAR SUBANDRIYO370400010210617JNE
NUS TAHANORA370400010209917JNE
WANDI HARYANDI370400010215117JNE
RISWAN MANURUNG370400010213317JNE
SRI WARTINI370400010214217JNE
NUR AINI370400010216017JNE
YANTI PANJAITAN370400010218817JNE
IBU JUHAETI370400010217917JNE
ILMI GHOZALI370400010221317JNE
HABIB UMAR370400010222217JNE
ATHIYYAH M370400010233917JNE
TUTIALAVIYAH370400010232017JNE